HCM platforma

Upravljajte svojim najvrednijim kapitalom.

Jedan od preduvjeta postizanja poslovne agilnosti je kvalitetno upravljanje ljudskim kapitalom kao najvažnijim kapitalom svakog poduzeća. Pred poslodavcima i HR stručnjacima izazov je upravljanja zaposlenicima kroz osobni pristup u svakodnevnom radu, a kod zapošljavanja novih ljudi izazov je ne zanemariti postojeće zaposlenike. Transformacijski procesi u upravljanju ljudskim potencijalima moraju biti usmjereni na postizanje više razine rezultata pojedinaca i timova te poduzeća u cjelini.

Naša HCM platforma omogućava upravljanje HCM poslovnim procesima (od selekcijskog postupka do upravljanja karijerom) i učinkovitosti, planiranje, kontrolu troškova te obračun svih naknada i plaća u potpunosti usklađenih sa zakonskom regulativom.

Zašto HCM platforma?

 • Brza reakcija na poslovne zahtjeve
 • Smanjenje troškova poslovanja
 • Jednostavno, učinkovito i brzo provođenje HCM poslovnih procesa i njihovo mjerenje
 • Upravljanje zaposlenicima na izdvojenom mjestu rada
 • Identificiranje talenata i njihov razvoj
 • Usklađenost sa ISO i EU standardima u dijelu prilagođenosti slabovidnim osobama
 • Live feedback od zaposlenika
 • Odabir modula prema Vašim potrebama

Vrijednosti za Vas

Digitalizirani procesi upravljanja ljudskim resursima

Smanjenje vremena za administriranje HR procesa i smanjenje troškova

Usklađenost sa nacionalnim propisima te ISO i EU standardima u dijelu prilagođenosti slabovidnim osobama

 

Napredne funkcionalnosti za administraciju, upravljanje i izvještavanje

Automatske obavijesti za unaprijed definirane aktivnosti zaposlenika koji izvršavaju procese

Modularna platforma koja omogućava poslovnu fleksibilnost, brzu i jednostavnu implementaciju novih funkcionalnosti te jednostavnu integraciju s drugim poslovnim sustavima

Kontinuirani razvoj sukladno razvoju IT tehnologije i trendovima u upravljanju ljudskim resursima

Dostupnost na svim uređajima s bilo kojeg mjesta (Cloud), smanjeni troškovi infrastrukture (ne zahtjeva nove servere, softverske licence, instalacije i sl.) te niski troškovi održavanja

Stručni tim za implementaciju i savjetodavne usluge

On-line edukacije korisnika na vlastitoj platformi za učenje (nije dio HCM Platforme, ali je s njom potpuno kompatibilna)

HCM platforma

 • Bazirana na Oracle tehnologijama – zajamčena sigurnost
 • Cloud rješenje/On-Premises
 • Pristup platformi 24/7 sa svakog uređaja
 • Modularna platforma
 • Skalabilna arhitektura
 • Mikroservisna arhitektura radi lakše integracije s drugim poslovnim sustavima
 • Omogućuje poslovnu fleksibilnost te brzu i jednostavnu implementaciju novih funkcionalnosti
 • Visoka razina sigurnosti i zaštite osobnih podataka
 • Responsive design – automatska prilagodba elemenata (sukladno ISO i EU standardima i preporukama)
 • Personaliziran izgled (#DarkMode)

Moduli HCM platforme

Ovisno o Vašim potrebama, kreirajte svoj paket modula

Upravljanje podacima zaposlenika

 • HR portal
 • Matična knjiga
 • Zapošljavanje
 • Zaduženje opreme
 • Zaštita na radu
 • Povreda radne obaveze i zahtjevi za zaštitu prava
 • GDPR registri

Upravljanje razvojem kompetencija zaposlenika

 • Strateške kompetencije
 • Anketna istraživanja
 • Employee Experience
 • iKNOWation
 • Progress (OKR)

Upravljanje radnim vremenom

 • Izostanci
 • Evidencija radnog vremena
 • Projektna operativa (Moji zadaci)

Upravljanje financijama

 • Blagajna
 • Putni nalozi
 • Obračun plaće

Servisni moduli / administracija

 • Matični podaci organizacije
 • API Servisi
 • DMS (Document Management System)
 • TDG (Template Document Generator)

Sudjelovanje rola u HCM procesima

CEO / UPRAVA

 • Povećanje zadovoljstva klijenata kroz pružanje dodanih vrijednosti kroz proizvode, usluge, ekspertize i podršku
 • Povećanje angažiranosti zaposlenika kroz implementirane e2e HCM procese
 • Operativna izvrsnost poslovnih procesa i smanjenje troškova poslovanja
 • Kontinuirana izgradnja strateških kompetencija, sposobnosti i vještina zaposlenika
 • Poticanje kulture visokih rezultata i izvrsnosti
 • Razvoj i jačanje organizacijske kulture učenja i razvoja talenata

HRM

 • Provođenje strategije upravljanja ljudskim resursima
 • Upravljanje talentima te identifikacija i razvoj najboljih zaposlenika
 • Praćenje i analiza fluktuacije povezano s poboljšanim programima razvoja zaposlenika te proaktivno djelovanje
 • Pravovremeno eskaliranje potreba zapošljavanja, preraspodjele ili optimizacije kapaciteta
 • Promicanje učenja, agilnost, postavljanje ciljeva i razvoj karijera na temelju ostvarenih rezultata
 • Razvoj sustava nagrađivanja koji uključuje novčane /nenovčane naknade

Poslovni rukovoditelji

 • Praćenje performansi zaposlenika
 • Razvojni razgovori i plan karijere
 • Identificiranje talenata i njihov razvoj
 • Maksimiziranje angažiranosti zaposlenika kroz upravljanje performansama i potencijalima

ZAPOSLENIK KROZ SELF SERVICE

 • Aktivno sudjelovanje u razvoju i ostvarivanju organizacijskih ciljeva
 • Aktivno sudjelovanje u procesima upravljanja karijerom, ostvarivanja osobnih ciljeva te ostvarivanja radnih prava
 • Pregled prava i funkcija po različitim sustavima
 • Praćenje vlastitog karijernog puta
 • Transparentno nagrađivanje na temelju definiranih ciljeva i ostvarenih rezultata

Koristi za sve

INFORMACIJE

dostupne brzo i jednostavno (personalizirana dinamička izvješća i pregledi)

UPOZORENJA

rukovoditeljima i zaposlenicima

DIGITALNA ARHIVA

uvijek dostupna dokumentacija u elektroničkom obliku

Naše reference

Želite li upravljati vašim timovima na agilan, moderan i profesionalan način, kontaktirajte nas!

 

Ured

Andrije Žaje 61/1
10 000 Zagreb, Hrvatska

Telefon

+385 1 3040 588

Radno vrijeme

08,00 – 17,00

Osobne podatke prikupljamo i pohranjujemo isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluge i temelji se na zakonskoj osnovi, ugovornoj obvezi ili dobrovoljno danoj suglasnosti.
Na sve podatke prikupljene s ove stranice primjenjuje se Politika privatnosti InfoDom d.o.o.